РЕЗОЛЮЦІЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

27 січння 2015 року у Торгово-промисловій палаті України відбувся Конгрес українського бізнесу. Мета Конгресу — заявити позицію українського бізнесу щодо економічних та соціальних реформ в Украині.

 РЕЗОЛЮЦІЯ КОНГРЕСУ

Ми, власники та керівники українських підприємств та їх об’єднань з різних регіонів країни та з різних галузей економіки, що зібралися на Конгрес українського бізнесу, спільно заявляємо:

1. Перед Україною сьогодні стоять численні виклики, які потребують консолідації всіх суспільних сил. Держава не здатна впоратися з ними без нас. Ми не можемо мовчки спостерігати, як руйнується українська економіка та розвіюються надії на реформи, породжені політичними змінами минулого року.

2. Ми, українські підприємці, були і є одним з основних факторів позитивних зрушень в країні — від минулорічної боротьби з диктатурою до сьогоднішніх волонтерських, добровольчих, реформаторських рухів, які ми створюємо і підтримуємо. Ми, українські підприємці, сьогодні, як завжди, наповнюємо бюджет, створюємо і зберігаємо робочі місця. Економіка — це не абстрактне поняття. Економіка — це ми.

3. Україна залишається однією з останніх у світі за рівнем економічної свободи. Сьогоднішній стан економіки та війна вимагають кардинальних і стрімких економічних реформ. В іншому випадку виникне суттєва загроза самим основам української державності та існування народу. Відкладення реформ на нібито більш сприятливий час, несміливі, половинчасті та косметичні зміни, збільшення регуляторного, податкового та корупційного тиску на бізнес сьогодні відкрито грають на руку ворогові.

4. Ми вимагаємо економічної свободи, вірності європейському шляху розвитку, визнання суспільної ролі та ваги бізнесу. Ми вимагаємо чітко висловленої та втіленої політичної волі у цій сфері. Часу для коливань нема.

5. Ми вимагаємо у сфері податкової політики:

5.1. Зупинити дію прийнятих у грудні 2014 року законів у сфері податкової та митної політики та у сфері соціального страхування, як такі, що суттєво збільшують податкове навантаження на бізнес та ускладнюють адміністрування податків і зборів. Скасувати спецрахунки з ПДВ. Скасувати норми щодо збільшення штрафних санкцій за порушення у сфері трудового законодавства та соціального страхування. Скасувати розширення бази оподаткування ЄСВ для підприємців та працівників, зайнятих неповний день.

5.2. Негайно розробити та запровадити, разом з експертним середовищем від бізнесу та громадськості, податкову та пенсійну реформи, що повинні сприяти зростанню ділової активності, розвитку малого та середнього бізнесу, стимулюванню інвестицій, що може бути досягнуто шляхом зменшення податкового навантаження на бізнес, відновлення балансу інтересів держави та бізнесу шляхом встановлення паритетності прав та обов’язків контролюючих органів та платників податків. Запровадити загальне податкове навантаження на бізнес та населення не більше 35 % від ВВП.

5.3.Залишити хибну практику втручання в бізнес-процеси та припинити “полювання” за коштами платників податків.

5.4. Максимально стимулювати легалізацію доходів громадян та капіталів за рахунок застосування економічних стимулів, зокрема, зменшення навантаження на фонд оплати праці.

5.5. Спростити адміністрування та декларування податків та зборів.

6. Ми вимагаємо у сфері митної політики:

6.1. Прийняти зміни до Митного Кодексу України щодо конкретизації характеристик товарів для унеможливлення заниження чи завищення його митної вартості для цілей ухилення від податків, а також щодо .визначення граничного терміну митного оформлення.

6.2. Розробити та прийняти закон про відповідальність за нанесення шкоди суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності за затримки при митному оформлені товарів.

6.3. Визначити реальні терміни щодо впровадження процедур спрощення міжнародної торгівлі та логістики.

6.4. Провести ефективну боротьбу з контрабандними потоками спільними зусиллями держави та бізнесу, подолати саботаж середньої та нижньої ланки співробітників Державної митної служби. Зняти законодавчі обмеження у наданні митницею галузевим асоціаціям знеособленої інформації про рівні декларованих імпортерами цін і обсягів імпорту,. Організувати контроль проходження імпортованих товарів на всьому ланцюжку від кордону до кінцевого споживача.

7. Ми вимагаємо у сфері регуляторної політики та бізнес-клімату:

7.1. Відновити довіру бізнесу до влади шляхом створення механізму реального діалогу в питаннях реформи податкової, бюджетної та митної політики, дерегуляції бізнесу.

7.2. Забезпечити неухильне виконання всіма органами влади Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; повернути до сфери регулювання цим законом органи Державної фіскальної служби. Ліквідувати органи, інспекційна діяльність яких не забезпечує контролю питань, які пов'язані з безпекою людей та фінансової дисципліною.

7.3. Провести масштабну та глибоку дерегуляцію шляхом перегляду усіх регуляторних актів та скасування таких, що містять корупційну складову, є зайвими або не відповідають міжнародним зобов'язанням.

7.4. Створити дієвий механізм, що запобігає появі нових необґрунтованих регуляцій в майбутньому.

7.5. На законодавчому рівні надати гарантії інвесторам у захисті власності та інвестицій.

7.6. Забезпечити рівні конкурентні умови для бізнесу та провести демонополізацію ринків.

7.7. Перейти виключно на режим планових перевірок бізнесу (за виключенням відкритих кримінальних проваджень) за можливої участі представників бізнес-асоціацій.

7.8. Створити інститут омбудсмена малого і середнього бізнесу, керівник якого висувається та обирається представниками бізнесових організацій та асоціацій, а керівники регіональних і територіальних представництв є представниками місцевих бізнесових організацій та працюють на громадських засадах.

8. Ми вимагаємо у сфері боротьби з корупцією:

8.1. Створення реальних механізмів контролю за владою з боку інститутів громадянського суспільства, професійних та ділових спілок, об’єднань, асоціацій.

8.2. Законодавче та організаційне забезпечення проведення прозорих державних закупівель.

8.3. Забезпечення принципу презумпції невинності для бізнесу, тобто накладення штрафів та інших покарань для бізнесу виключно за рішенням суду.

9. Ми вимагаємо підписати Новий Суспільний Договір між українським бізнесом, в особі підприємницьких об’єднань, та державою, в особі Президента України, Голови та керівників фракцій Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (текст пропозиції додається).

НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР Передумови:• Більше неможливо ділити радянський спадок.

• Енергія мас ризикує викликати соціальний вибух.

• Будь-яка наша слабкість — шанс для Росії розірвати нас на частини.

• Євроінтеграція накладає зобов'язання та відкриває можливості.

Суть нового суспільного договору — припинення взаємної брехні влади, бізнесу і народу, спільні зусилля з примноження багатства нації.

• Держава бере на себе зобов'язання захищати бізнес і сприяти примноженню його багатства.

• Бізнес бере на себе зобов'язання підтримувати, захищати і розвивати державу.

Новий суспільний договір «12 на 12» Основні зобов'язання БІЗНЕСУ:

1. Реінвестувати прибуток у розвиток бізнесу.

2. Підвищувати конкурентоспроможність, розвивати експорт та імпортозаміщення.

3. Платити справедливу ціну за використання надр.

4. Погодитися з обмеженою рентабельністю у сфері природних монополій.

5. Сплачувати податки в повній мірі (після зниження податкового навантаження).

6. Збільшити оплату праці, забезпечити працівників медичним і пенсійним страхуванням.

7. Розвивати людський капітал та місцеву інфраструктуру.

8. Приймати активну участь у розвитку української армії.

9. Забезпечувати задекларовану якість товарів і послуг.

10. Постійно знижувати енергоспоживання за рахунок модернізації та впровадження проектів з енергоефективності та з відновлюваної енергетики.

11. Звільнити активи, які за законом перебувають у виключній власності держави (берегова лінія і т.п.).

12. Фінансувати політичні партії виключно в рамках нової прозорої системи.

Основні зобов'язання ДЕРЖАВИ:

1. Захистити бізнес від реприватизації / націоналізації (окрім скасування вимушених угод останніх років в інтересах найближчого оточення Януковича).

2. Забезпечити недоторканність власності та захист прав, усунути рейдерство, забезпечити справедливе врегулювання суперечок і незалежний суд.

3. Прибрати адміністративні бар'єри і спростити регуляторну політику.

4. Знизити податкове навантаження на бізнес і збалансувати відносини платника податків з державою.

5. Знищити корупцію на митниці, в дозвільній сфері та в державних закупівлях.

6. Підтримувати український бізнес на внутрішньому і зовнішніх ринках, забезпечити стабільність цін на ринку палива та енергетики.

7. Забезпечувати державне замовлення на оборону і розвиток інфраструктури, справедливий розподіл цього замовлення, пріоритет вітчизняного виробника.

8. Інвестувати кошти держави в розвиток інфраструктури, побудувати дороги.

9. Інвестувати кошти держави у відтворення та розвиток людського капіталу в інтересах бізнесу.

10. Частково компенсувати витрати бізнесу на модернізацію і зниження енергоспоживання.

11. Провести лібералізацію політики зайнятості в інтересах роботодавців та запровадити механізми стимулювання створення нових робочих місць та детінізації оплати праці.

12. Забезпечити прозорість і стабільність законодавчої бази та ролі держави в економіці.

 

 

Страницы истории

LUBAlv11086704176.jpg

Группа SPICE

SPICE Group с 1991 года представляет собой глобальную сеть профессионалов в области предпринимательства. SPICE Group предлагает краткую информацию о развитии предпринимательских экосистем на всех континентах.

 SPICE Update 132

anb-2013