Веб-ресурси

СТИСЛИЙ ПЕРЕЛІК ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ, ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ З ПИТАНЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Українські

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

http://www.dkrp.gov.ua/

Орган виконавчої влади, який уповноважений забезпечувати створення і реалізацію державної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва.

 

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України

http://www.busіness-rada.kmu.org.ua/

Інформація про Раду, його складі, роботі як консультативного органа, опис проблем, у рішенні яких Рада бере участь.

 

Державний департамент інтелектуальної власності

http://www.sdip.gov.ua/

Участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

Український центр іноватики й патентно-інформаційних послуг

http://www.ip-centr.kiev.ua/

Філія державного підприємства "Український інститут промислової власності". Головна мета, з якої створювався Центр, - забезпечити реальні механізми, благоприятствующие винахідницької й інноваційної діяльності. Робота Центра складається в наданні різних послуг у сфері інтелектуальної власності.

 

Інтернет-біржа інвестиційних проектів CITeXchange

http://citexchange.citua.com/

Інтернет-біржа інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів.

 

Інноваційний потенціал     

http://ip.ukrbiz.net/

Департамент Донецького Інноваційного Центра. Просування української наукомісткої продукції на світові ринки. Залучення передових закордонних технологій. Розвиток українських перспективних технологій. Інноваційні антикорозійні технології. Інноваційне бізнес-планування. Захист інтелектуальної власності.

 

Технологічний Бізнес-Інкубатор УДХТУ

http://incubator.dp.ua/

Просування досягнень, інженерів, учених й інвесторів на світовий ринок інтелектуальної продукції. Створення в Інтернет віртуального ринку комерційних розробок інженерів і вчених. Надання допомоги інженерам і вченим у пошуку партнерів, інвесторів, спонсорів для проведення НИР і комерціалізації розробок. Створення й підтримка Студентського Інтернет Бізнес Центра вывод досягнень, інженерів, учених й інвесторів на світовий ринок інтелектуальної продукції.

 

Бізнес-портал Івано-Франківської області

http://www.business.if.ua/

Розвиток бізнесу в Івано-Франківській області. Розвиток громад в Івано-Франківській області

 

Проект BIZPRO

http://www.bizpro.org.ua/

Проект сприяє економічному розвитку України через надання допомоги, що дозволяє покращити вміння малих і середніх підприємств (МСП) працювати та конкурувати на внутрішніх та міжнародних ринках. БІЗПРО зосереджує свою діяльність на двох напрямках: розвиток ринкових відносин та створення сприятливого для МСП середовища.

 

Український портал розвитку

http://www.e-ukraine.org/

Асоціація "Україна – розвиток через Інтернет" заснована як недержавна організація 6 липня 2001 року з метою впровадження проекту Українського Порталу Розвитку. Провідні компанії у сфері інформаційних комунікаційних технологій (ІКТ), багатонаціональні корпорації та недержавні організації приєдналися до Асоціації у сприянні розвитку ІКТ в Україні.

 

Форум місцевого економічного розвитку

http://led.org.ua/

Система інформаційної взаємодії агенств місцевого економічного розвитку регіонів України

 

Міжнародні проекти і програми технічної допомоги в Україні

http://led.org.ua/ukr/international_programs/

Каталог ресурсів міжнародних проектів і програм технічної допомоги в Україні

 

Громадський простір

http://www.civicua.org/

Програми допомоги для українських неурядових організацій, надання можливості прямого спілкування з донорськими організаціями, оперативного оприлюднення інформації про власну діяльність, самореклами та формування власного іміджу, можливість доступу до останніх новин про життя українського "третього сектора" та міжнародної НУО-спільноти, можливість спілкування з колегами, пошуку необхідних контактів та інформації.

 

Центр розвитку малого бізнесу “Харківські технології”

http://www.isc.kharkov.com/kt/

Цей центр розвитку малого бізнесу, “Харківські технології”, – є технологічним бізнес інкубатором, націленим на допомогу технологічно-орієнтованим МСП у розвитку та інноваційній діяльності у регіоні.

 

Центр розвитку інновацій

http://www.cid.kiev.ua/

Центр розвитку інновацій (ЦРІ) – дочірнє підприємство Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), частина програми МІМ-Київ "Small Business Incubator" (Київ SBI) за спонсорської підтримки Агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Центр надає МСП консультаційні та інші послуги, як то навчання, мікро-кредитні позички та позикові гарантії.

 

Агенція розвитку МСП

http://www.smeda.zp.ua/

Інформаційний сервер для малих та середніх компаній з комерційною інформацією та відомостями про партнерство.

 

Підтримка підприємництва/Портал МСП – Харківський регіон

http://www.sme-port.com.ua/

Харківська електронна підтримка підприємництва. Цей портал надає довідкову інформацію про органи державної влади, компанії, поради з ділової діяльності та пропонує можливості навчання.

 

Всеукраїнське об'єднання підприємців "Нова формація"

http://www.nf.org.ua/

Всеукраїнське об'єднання підприємців “Нова формація” – це лобістська неурядова неприбуткова громадська органiзацiя, мета якої - сприяння розвитку підприємництва в Україні

 

Бізнес портал - Ukrbiz.net

http://www.ukrbiz.net/

Велика кількість інформації з системою пошуку. Пошук за різними діловими категоріями, наприклад бухгалтерський облік та аудит, бізнес та фінанси, телекомунікації, зайнятість, законодавча база, комп’ютери та Інтернет, зарубіжна торгівля, промисловість, різні сектори української економіки. Прайс-листи, прес-релізи, бібліотека та курси обміну валют. Новини: ділові технології, автомобілі, реклама та охорона здоров’я. Об’яви, електронна пошта, створення веб-сайтів. Корисні посилання та мови: українська, російська, англійська.

 

Міжнародний центр перспективних досліджень

http://www.icps.kiev.ua/

Міжнародний центр політичних досліджень – незалежна некомерційна дослідницька організація, яка має за мету підтримувати застосування принципів та практики громадської політики в Україні.

 

Асоціація сприяння міжнародному підприємництву та розвитку

http://www.apibd.com.ua/

Асоціація підтримки міжнародного підприємництва та розвитку (АПМПР) була заснована у 1999 році у місті Кременчуг. Мета організації - покращення умов розвитку міжнародних економічних, культурних та наукових зв'язків міста.

 

Центр реалізації проектів

http://www.business.odessa.ua/

Центр реалізації проектів має за мету надавати МСП такі послуги, як бізнес планування, управління персоналом, зв'язки з міжнародними фондами та організаціями з розвитку малого бізнесу.

 

Интернет-ресурс для предпринимателей VlasnaSprava.info

http://www.vlasnasprava.info/

У розділі "Фінансування бізнесу" підприємці одержать доступ до інформації про всі наявні джерела фінансування бізнесу в Україні, включаючи банківські й небанківські кредити, лізинг, можливість залучення інвестицій. Як починаючому підприємцеві, так і професіоналові зі стажем буде корисний інтерактивний довідник "Бізнес від А до Я". Розділ "Бізнес-навчання" представить інформацію про тренінги, семінари й різні навчальні програми.

 

Російські

 

Инновации и предпринимательство

http://www.іnnovbusіness.ru/

Ресурс «Инновации и предпринимательство» создан для информационной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере инновационного бизнеса. Вы можете ознакомится с законодательством в области инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, с деятельностью структур поддержки бизнеса, с информацией по грантообразующим фондам, патентоведению, венчурному бизнесу, образованию в сфере инноватики, найти или разместить информацию о продаже или покупке изобретений.

 

Информационная система Наука и Инновации

http://www.rsci.ru/

Гранты для НКО. Фонды. ИС инновации. Конференции. Популярно о науке.

 

Международный научно-технический центр

http://www.istc.ru/

МНТЦ координирует усилия целого ряда правительств, международных организаций, а также компаний частного сектора, предоставляя "оружейным" ученым из России и других стран Содружества Независимых Государств новые возможности международного сотрудничества. В рамках своих политических, юридических и финансовых возможностей МНТЦ оказывает содействие по следующим направлениям: фундаментальные исследования; международные программы; инновация и коммерциализация.

 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

http://www.fasie.ru/

Проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;

оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности; создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства.

 

Научно-промышленный портал

http://www.sciteclibrary.ru/

Технологии, изобретения, идеи, ноу-хау и другие научные и технические разработки в самых различных областях науки и техники.

 

Союз Инновационно-Технологических Центров России

http://www.unitc.ru/

Развитие существующих и созданию новых механизмов финансирования инновационных проектов и инфраструктуры, таких как институты венчурного финансирования, гарантийные фонды, фонды НИОКР.

 

Российская сеть трансфера технологий

http://www.rttn.ru/

Открая технологическая биржа, торговая площадка для заинтересованных встреч потенциальных поставщиков и потребителей технологий.  Полный комплекс консалтинговых услуг по поддержке инновационного процесса на всех его стадиях и во всех регионах, охваченных Инновационными Центрами – партнерами RTTN.

 

Технопарки, экономика, бизнес

http://technopark.al.ru/

История, теория, практика, опыт создания и управления зарубежными и отечественными научными, исследовательскими, технологическими парками и инкубаторами бизнеса. Примеры, публикации, документы, методические материалы.

 

Поддержка предпринимательства в России. Сервисная бизнес-сеть SIORA

http://www.siora.ru/

Объединяет организации, входящие в инфраструктуру поддержки предпринимательства в центре и регионах России.

Бизнес-участники SIORA - это представители предпринимательского сектора российской экономики, работающие на региональных и отраслевых рынках. Сеть SIORA специализируется не столько на поставке информации, сколько на поставке товаров и услуг.

 

Развитие Бизнеса

http://www.devbusiness.ru/

Идеи, методы, инструменты и обучение для управления Вашим бизнесом. Лучшие публикации, методологии, инструменты и программы обучения для поддержки предпринимательства и развития бизнеса.

 

Технологический бизнес в России

http://www.techbusiness.ru/

Портал продвижения технологических проектов и технологического бизнеса. Консультации. Поиск инвесторов

 

Российские биотехнологии и биоинформатика

http://www.rusbiotech.ru/

Первый в России специализированный портал, посвященный биоинформатике и биотехнологии. Портал ведётся и развивается специалистами как в области биотехнологии, так и в области IT, и имеет специализированные разделы, ориентированные на профессионалов, инвесторов и бизнесменов, всех интересующихся.

 

Ресурсный центр малого предпринимательства

http://www.rcsme.ru/

Проведение исследований и сбор информации в области малого предпринимательства Информационно-аналитическое обеспечение структур поддержки предпринимательства и предпринимателей  Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными и зарубежными партнерами, направленное на развитие малого предпринимательства

 

Все инвестиции России

http://www.allinvestrus.com/

Краткая систематизированная информация о российских предприятиях и компаниях с описанием основных параметров проекта: размера требуемых инвестиций, размера собственных средств, степени проработки проекта, направлением использования инвестиций, предоставлением прав инвестору и контактных данных соискателей инвестиций.

Помимо проработанных инвестиционных проектов, база содержит множество перспективных бизнес-идей.

 

Бизнес партнер. Бизнес идеи. Деловое партнерство

http://www.businesspartner.ru/

Найди Делового Партнера.  Инвестиции, идеи, иностранные партнеры, представители, дилеры, бартер, лизинг, франчайзинг. Для Инвестора: инвестиционные проекты, изобретения, готовый бизнес, технологии.

 

Міжнародні

 

iDISC - infoDev Incubator Support Center

http://www.idisc.net/

The infoDev Incubator Support Center - iDISC was established under the grant agreement with the Information for Development - infoDev - Program of the World Bank Group, the Brazilian Association of Technology Parks and Business Incubators (ANPROTEC) and the International Business Incubator (IBI) of Silicon Valley. The Support Center is the first phase of the infoDev Incubator Initiative, which is dedicated to the establishment of a network of incubators to facilitate the emergence and development of ICT-enabled small and medium size enterprises in developing countries.

 

Національна асоціація бізнес-інкубаторів, США

http://www.nbia.org/

Це приватна некомерційна організація, діяльність якої спрямована на сприяння інкубаціїкомпаній і розвитку підприємництва. Асоціація поєднує творців і менеджерів бізнес-інкубаторів,а також фахівців з комерціалізації технологій, педагогів, експертів-консультантів. Асоціація проводить тренінги, дослідження, готовить публікації на тему керування бізнес-інкубаторами й сприяння розвитку починаючих компаній.

 

Information for Development Program

http://www.infodev.org/

infoDev helps developing countries and their international partners use information and communication broadly and effectively as tools of poverty reduction and sustainable economic growth. Housed at the World Bank, it is supported by more than 20 donors partners.

 

 

ФІНАНСОВІ ТА БАНКІВСЬКИ УСТАНОВИ

 

Український банківський портал

http://www.banker.com.ua/

Все про банківську систему України: банківські новини, адреси банків та банкоматів, форуми, об'яви.

 

Банківський сервер uaBankir.com

http://www.uabankir.com/

Банківський сервер uaBankir.com - все про банки та банківські послуги. Перелік більшості українських банків, включаючи їхні домашні сторінки та останню інформацію для клієнтів щодо фінансової діяльності банків, велика кількість іншої бізнес інформації.

 

UABanker.Net: все про банки України

http://www.uabanker.net/

Все про банки України - події, факти, коментарі, огляд преси, теорія, аналітика, думки.

 

Асоціація Українських Банків

http://www.aub.com.ua/

Інформаційний сервер Асоціації Українських Банків.

 

Національний банк України

http://www.bank.gov.ua/

Сайт представляє актуальні макроекономічні показники, статистичні дані, курси валют, платіжний баланс і платіжні системи, банкноти і ювілейні монети, закон України про НБ, довідник банків, бюлетень НБ.

 

Фінансовий портал України

http://www.finance.com.ua/

Фінансова інформація, курси валют, банки України, графік (валютний і фондовий ринки), таблиці (валютні, фондові ринки, банківські послуги), огляди й коментарі (Україна, Росія, зарубіжжя) і ін.

 

Кредитні спілки України

http://www.ukrcu.kiev.ua/

Інформаційні ресурси про кредитні спілки.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Фонд "Євразія"

http://eurasia.kiev.ua/

Приватна організація з надання грантів, метою якої є фінансування програм з розбудови демократичних та вільних ринкових інституцій у дванадцяти нових незалежних державах колишнього Радянського Союзу. Дана фундація також проводить програми позичок для сфери малого бізнесу.

 

Міжнародний Фонд "Відродження"

http://www.irf.kiev.ua/ukr/

Міжнародний Фонд "Відродження" є однією з перших доброчинних організацій, створених для сприяння розвиткові відкритого й демократичного суспільства в Україні. Міжнародний Фонд "Відродження" є частиною міжнародної мережі фундацій Сороса. Фонд скеровує фінансову підтримку ініціативам українських громадян.

 

Агентство США з міжнародного розвитку в Україні, Молдові та Білорусі (USAID)

http://www.usaid.kiev.ua/

Американські програми розвитку для даних регіонів, починаючи з стратегій розвитку та спеціальних ініціатив і закінчуючи новинами, заходами, досягненнями, а також контактною інформацією про партнерів Агентства. Представники малого бізнесу можуть завантажити з цього сайту файли з корисною інформацією, наприклад, огляд фінансових ринків чи стану малого бізнесу в Україні.

 

Група всесвітнього Банку

http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Rus.nsf

Всесвітній банк є одним з найбільших у світі джерел допомоги з метою розвитку. Його основна мета полягає в наданні допомоги найбіднішим групам населення й найбідніших країн. На цій сторінці описано, як Банк використає свої фінансові ресурси, свій висококваліфікований персонал і велику базу знань для надання  країнам, що розвиваються, допомоги в процесі забезпечення стабільного й стійкого росту на справедливій основі.

 

Міжнародна Фінансова Корпорація

http://www2.ifc.org/russian/

Цілями й завданнями МФК, що входить до складу Групи організацій Всесвітнього банку, є сприяння стійкому припливу інвестицій у приватний сектор  країн, що розвиваються, з метою скорочення масштабів бідності й підвищення життєвого рівня в цих країнах.

 

Міжнародний банк реконструкції й розвитку

http://wbln0018.worldbank.org/ECA/Rus.nsf

Ціль діяльності МБРР полягає в тім, щоб скоротити бідність у країнах із середніми доходами й у кредитоспроможних бідних країнах, сприяючи стійкому розвитку, надаючи позики, гарантії й приймаючи інші міри, не пов'язані із кредитуванням, у тому числі проводячи аналітичні дослідження й роблячи консультативні послуги.

 

The Multilateral Investment Guarantee Agency

http://www.miga.org/

The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) was created in 1988 as a member of the World Bank Group to promote foreign direct investment into emerging economies to improve people's lives and reduce poverty. MIGA fulfills this mandate and contributes to development by offering political risk insurance (guarantees) to investors and lenders, and by helping developing countries attract and retain private investment.

 

ТехИнвест

http://www.techinvest.com.ua/

Українська венчурна інвестиційна компанія, що спеціалізується в інвестуванні в экспортно-ориентированные высокотехнологичные компанії й проекти, а також в інвестиційному керуванні такими компаніями й проектами.

 

SigmaBleyzer

http://www.sigmableyzer.com/

Один із провідних інвестиційних банків Південно-Східної Європи. Він надає спектр послуг, що охоплює фінансову діяльність тих, хто займається бізнесом у регіоні.

 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

http://www.wnisefk.com/

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) - провідний в регіоні фонд прямого інвестування, що здійснює інвестиції в малі та середні приватні підприємства України та Молдови.

 

Євровенчерз Україна

http://www.evu.kiev.ua/

Фонд призначений для інвестування у недержавні підприємства України.

 

Агенція соціального аналізу "Соціум-ХХІ"

http://www.invest-ua.com/

Агенція соціального аналізу "Соціум-ХХІ" спеціалізується на соціологічних маркетингових дослідженнях, рекламній, інформаційній та презентаційній діяльності, аналітично-інформаційному забезпеченні, надає консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління.

 

British Council Ukraine

http://www2.britishcouncil.org/ukraine/

Британська Рада в Україні поширює інформацію про Сполучене Королівство як світового лідера інформаційної економіки. Діяльність в Україні спрямована на передачу інформації та знань зі Сполученого Королівства та сприяння їх обміну

 

Carpathian Foundation

http://www.carpathianfoundation.org/languages/ua/

Карпатський фонд є транскордонною регіональною фундацією, яка надає гранти та технічну допомогу громадським організаціям та органам місцевого самоврядування, зокрема, у сфері міжрегіональної та транскордонної співпраці та економічного розвитку

 

Center for International Private Enterprise

http://www.cipe.ru/

Центр международного частного предпринимательства (CIPE) - организация при Торговой Палате США. Предоставление грантов организациям в развивающихся странах, коммуникационные программы, программы институционального развития и программы обучения, поддержка программ партнерства.

 

Counterpart Alliance for Partnership

http://www.counterpart.org.ua/

Counterpart International is a non-profit international human development organization founded in 1965 as the Foundation for the Peoples of the South Pacific. We are headquartered in Washington D.C. and work in more than 60 countries.

 

Freedom House Ukraine

http://www.freedomhouse.org.ua/ukr/

Дім Свободи відкрито виступає на захист демократії в усьому світі. Заснований у 1941 році Елеонорою Рузвельт, Уенделом Уілкі та іншими американцями, занепокоєними загрозою, яка нависла над миром і свободою в світі, Дім Свободи одразу ж взяв на себе роль активного захисника демократичних цінностей та непримиримого ворога як лівих, так і правих диктаторських режимів.

 

Представительство Американского фонда гражданских исследований и развития для независимых государств

http://www.crdf.ru/

Московское представительство CRDF координирует реализацию основных программ CRDF на территории России, а также Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана.

 

Soros Foundations Network

http://www.soros.org/initiatives/regions/russia/

The Soros foundations are autonomous institutions established in particular countries or regions to initiate and support open society activities.

 

Westminster Foundation for Democracy

http://www.wfd.org/

Сайт британського фонду розвитку демократичних процесів Фонду Демократії Вестминстера. Фонд фінансує програми в різних країнах з метою розвитку й зміцнення багатопартійних демократичних систем. Він працює в тісному контакті з усіма партіями в британському парламенті у Вестминстере.

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

 

Енциклопедія маркетингу

http://www.marketing.spb.ru/

Теорія й практика маркетингу, дослідження ринку, бренд-менеджмент, реклама, архіви маркетингових журналів, книги й статті, аналіз коментарі, обговорення.

 

Міжнародна Маркетингова Група

http://www.marketing-ua.com/

Мережне співтовариство маркетологів, які, маючи значний досвід у маркетингових дослідженнях, аналізі й розробці стратегії, вирішили об'єднати свої зусилля для спільного просування своїх послуг і роботи з великими замовниками.

Страницы истории

DSCN04291086693327.jpg
anb-2013